ONLINE BİLDİRİBildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Ağustos 2021

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi
Bildiri özetleri, çevrim içi bildiri özet sistemi üzerinden gönderilmelidir. Çevrim içi bildiri özet gönderim sistemine Kongre web sitesi üzerinden erişilebilir. Sistemden bağımsız olarak e-posta, faks veya posta yoluyla gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Ağustos 2021

Kongrede sunulacak bildiriler özgün araştırma, olgu sunumları veya olgu serileri olabilir. Bildiriler bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı içermelidir. Sunuma uygun bulunan bildiriler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiriler isteğe bağlı olarak tam metin bildiri ya da sadece özet olarak gönderilebilir.

Her katılımcı, birden fazla bildiride yazar olarak yer alabilir, ancak sunucu olarak en fazla iki bildiri için başvuru yapabilir.

Yazım Kuralları

 1. Bildiri özetleri çevrim içi bildiri özet sistemi üzerinden toplanacaktır.
 2. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 3. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 4. Yazarların adları sadece ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır ve kısaltma yapılmamalıdır.
  (Ör: Mehmet Yılmaz)
 5. Yazarların çalıştıkları kurum bilgileri ve şehir mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 6. Bildiri özeti içerisinde, bildiri yazarlarının tanınmasına imkân sağlayacak veya çalıştığı kurumları işaret eden hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
 7. Bildiri özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Periodontal dokularda PGE2 düzeylerinin incelenmesi
 8. Bildiri özeti içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltması yapılan kelimenin ilk geçtiği yerde önce uzun şekli yazılmalı, daha sonra parantez içinde kısaltma belirtilmelidir.
 9. Bildiri özetleri; özgün araştırmalar için Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Özetler, olgu sunumu ve olgu serileri için ayrı başlıklar kullanılmadan tek metin halinde hazırlanmalıdır.
 10. Bildiri özetinde çalışmanın amacı ve kullanılan gereç ve yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular istatistiksel değerleri vererek özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 11. Her bildiri özeti için üç anahtar kelime girilmelidir.
 12. Bildiri özeti; başlık, yazar adı ve soyadı, kurum ve anahtar kelimeler hariç 250 kelimeyi geçmemelidir.

Bildiri gönderim kurallarına uymayan bildiri özetleri, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Çevrim içi bildiri özet sistemini ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Bildiri özeti gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
  Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
  Tel: (0216) 410 44 14 numaralı telefondan iletişime geçebilir, çevrim içi sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Önemli Not:
Bildiri özeti son gönderim tarihine kadar bilimsel kurula gönderilen özetinizde güncelleme yapmak isterseniz destek telefonumuzdan (Tel: 0216 410 44 14) bize ulaşabilirsiniz. İlgili talebinizin kabul edilmesi sonucunda özetinizin durumu bir önceki adıma getirilecektir.
Aynı bildiri özetinin (güncellenerek) farklı bir özet numarası ile yeni baştan gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle yapılmamalıdır. Başlanmış olan taslak özet üzerinden gönderim tamamlanmalıdır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Bildiri özetleri, araştırmacıların ad/soyadı ve kurumları çevrim içi sistem tarafından gizli tutularak, çift kör hakem değerlendirme süreci ile Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu, tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak e-posta yolu ile gönderilecektir. Bildirilerin bilimsel programda yer alabilmesi için sunucu yazarın erken kayıt son tarihi olan 15 Eylül 2021’e kadar Kongre kaydını yaptırmış olması gereklidir.
Yapılacak değerlendirme sonucunda bilimsel hakem kurulu, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde bildiri şeklini değiştirme hakkını saklı tutar.

Colgate Bilimsel Araştırma Ödülü

Kongremizde, Periodontoloji alanında yapılmış olmak şartıyla, sözlü sunumda en iyi 3 araştırmaya ve poster dalında en iyi postere “Colgate Bilimsel Araştırma Ödülü” verilecektir.

Sözlü Sunum:

 • Daha önce başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış ve herhangi bir bilimsel dergide yayımlanmamış özgün araştırma olması gereklidir.
 • Doçent ve Profesör unvanı olanlar Colgate bilimsel araştırma ödülünde sunucu olamazlar.
 • Colgate bilimsel araştırma ödülünde sunum yapacak kişinin Türk Periodontoloji Derneği üyeliği ve kongre kaydının yapılmış olması şartı aranacaktır.
 • Colgate bilimsel araştırma ödülü için sözlü sunuma başvuranların çevrim içi bildiri özeti gönderme sisteminde Colgate ödül başvurusu seçeneğini işaretlemiş olması gereklidir. Tam metin şartlarına uygun word belgesi çevrim içi sistemde ilgili yere yüklenmiş olmalıdır.
 • Colgate bilimsel araştırma ödülü sözlü sunum şartlarını sağlayamayan veya ön elemeyi geçemeyen araştırmalar sözlü bildiri olarak kabul edilecektir.
 • Colgate bilimsel araştırma ödülü verilebilmesi için en az beş başvurunun olması gereklidir.

Poster Sunum:

 • Daha önce başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış ve herhangi bir bilimsel dergide yayımlanmamış özgün araştırma, olgu sunumu veya olgu serisi olması gereklidir.
 • Doçent ve Profesör unvanı olanlar Colgate bilimsel araştırma ödülünde sunucu olamazlar.
 • Colgate bilimsel araştırma ödülünde sunum yapacak kişinin Türk Periodontoloji Derneği üyeliği ve kongre kaydının yapılmış olması şartı aranacaktır.
 • Colgate bilimsel araştırma ödülü için poster sunumuna başvuranların çevrim içi bildiri özeti gönderme sisteminde Colgate ödül başvurusu seçeneğini işaretlemiş olması gereklidir. Tam metin şartlarına uygun word belgesi çevrim içi sistemde ilgili yere yüklenmiş olmalıdır.
 • Colgate bilimsel araştırma ödülü poster sunumu şartlarını sağlayamayan araştırmalar poster sunumu olarak kabul edilecektir.
 • Colgate bilimsel araştırma ödülü verilebilmesi için en az beş başvurunun olması gereklidir.

Ödül miktarları aşağıdaki gibidir:
Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.500 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL

Poster Birincilik Ödülü: 3.000 TL